โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
67 หมู่ที่ 13 ถนนสะเดาะพง-แคมป์สน บ้านอุทโยภาศ  ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม ปี 2564 (อ่าน 18) 16 ม.ค. 64
ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม ปี 2564 (อ่าน 15) 16 ม.ค. 64
ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม ปี 2564 (อ่าน 15) 16 ม.ค. 64
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม ปี 2564 (อ่าน 20) 13 ม.ค. 64
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม ปี 2564 (อ่าน 22) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม ปี 2564 (อ่าน 22) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม ปี 2564 (อ่าน 17) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม ปี 2563 (อ่าน 17) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ปี 2564 (อ่าน 15) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563 (อ่าน 17) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563 (อ่าน 14) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563 (อ่าน 14) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563 (อ่าน 10) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563 (อ่าน 5) 12 ม.ค. 64
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563 (อ่าน 6) 12 ม.ค. 64